top of page

תכניות בטיחות אש לפרויקטים בענף הבניה 

עקבו אחרינו

  • LinkedIn - Black Circle
  • Facebook - Black Circle

לקוחות שלנו

כל פרויקט בענף הבנייה מחויב בתוכניות בטיחות אש, זאת בהתאם לדרישות חוק התכנון והבנייה ודיני הכבאות וההצלה. תוכניות בטיחות אש הנעשות בתאום עם יועץ בטיחות אש מומחה לעניין מבטיחות עבורכם את קבלת האישור בצורה המהירה והיעילה ביותר, ללא הוצאות ועיכובים מיותרים. משרדי "עמית בסון" מתמחה בקבלת כל האישורים הנדרשים משירותי הכבאות וההצלה.

 

תקנות בטיחות האש החדשות

אנחנו פועלים בהתאם לתקנות בטיחות האש החדשות שנכנסו לתוקף במדינת ישראל במרץ 2009. התקנות החדשות יוצרות האחדה בתחום ומאפשרות שקיפות בנוגע לכל התהליכים הנדרשים כולל יישומם ואכיפתם בהתאם לחוק. לפני יישום התקנות הדרישות בנוגע לבטיחות אש בבנייה עבור כל העוסקים בתחום, יזמים, אדריכלים, קבלנים וגופים נוספים, לא היו אחידות ונוצר מצב שבו זמן יקר הלך לאיבוד בתהליכי התכנון הנדרשים ובקבלת כל האישורים הנחוצים.

תפקידו של יועץ בטיחות מיומן ומקצועי הוא לפעול בצורה יעילה בהתאם לתקנות החדשות בשביל לסייע בקבלת האישורים הנדרשים לבנייה, על מנת שהמבנה יעמוד בכל הדרישות ובהתאם לחוק. 

לפרטים נוספים על הכנת תוכניות בטיחות אש בענף הבניה מלאו את הפרטים

bottom of page