top of page

עקבו אחרינו

לקוחות שלנו

  • LinkedIn - Black Circle
  • Facebook - Black Circle

אישור כיבוי אש

כשרוצים להקים עסק ישנם אישורים רבים שצריכים להשיג על מנת לקבל את רישיון העסק המיוחל. חלקם חשובים פחות וחלקם יותר, אבל מה שבטוח, כולם ללא יוצא מן הכלל מלווים בטירטור בירוקרטי וזמן יקר שהולך לאיבוד. 

"די, תן לי רק לסיים עם זה כבר" אני שומע מפעם לפעם אנשים שנמצאים בתהליך הנוכחי. 

כחלק מקבלת אישורים מהרשויות לצורך הקמת מבנה חדש או לצורך ביצוע שינויים במבנה ישן, יש לקבל גם את אישור שירותי הכבאות וההצלה כחלק מהליך הבנייה. לשם קבלת האישור יש להציג עבור שירותי הכבאות תכנית אדריכלית מפורטת ובה יצוינו כל אמצעי הכיבוי הנדרשים לסוג המבנה אותו אתם מתכננים לבנות או לשפץ, תכנית זו נקראת תכנית בטיחות.
תכנית הבטיחות תיעשה על ידי עורך הבקשה הראשי או עורך מטעמו אשר יכין את התוכנית בהתאם לחוק התכנון והבניה חלק ג' "בטיחות אש בבניינים" בשילוב הוראות נציב שירותי הכבאות המתעדכנות מעת לעת.
תכנית הבטיחות תיבדק ע"י מפקח מניעת דליקות אשר ינפיק שובר לתשלום אותו תדרשו לשלם בבנק הדואר או באמצעות כרטיס אשראי באתר שירותי הכבאות.

 

השלבים לאחר בדיקת התוכניות

לאחר בדיקת התוכניות ותשלום האגרה, ניתן יהיה לקבל תכנית חתומה ע"י שירותי הכבאות וכן חוות דעת מאושרת אשר מהווה אישור לתחילת ביצוע הבנייה בכל אשר הקשור לבטיחות אש. לקראת סוף הבנייה ולעיתים במהלכה, יתכן ויגיע לאתר הבנייה מפקח מניעת דליקות אשר הוזמן ע"י היזם על מנת לבדוק את התקדמות הבניה בהיבט בטיחות אש, נושא זה חשוב ביותר ! ועלול למנוע עיכובי עבודה והוצאות כספיות מיותרות בעתיד. 

 

טופס הסכמה לאיכלוס מבנה
בתום השלמת הבניה, לאחר שהאדריכל ווידא את השלמת הפרויקט וכן טרם אכלוסו, יוזמן לאתר מפקח מניעת דליקות לצורך ביקורת במבנה. הביקורת כרוכה בתשלום אגרת ביקורת מקרקעין. ביקורת סופית מטעם שירותי הכבאות תתבצע לאחר חיבור חשמל קבוע למבנה החדש הכולל בין השאר הגשת אישורים חתומים בידי הגורמים השונים אשר אחראיים על הקמת המבנה. בגמר ביקורת זו ללא הערות מצד שירותי הכבאות יינתן טופס הסכמה לאכלוס המבנה.

bottom of page